Liderspeed Kowalewski Dariusz
42-500 Będzin
ul. Małobądzka 32
NIP. 644-318-34-39
tel.   +48 327614006

PKO BP Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23, 40-022 Katowice.
rachunek numer: 21 1020 2313 0000 3502 0208 7096